Không gian sống xanh trên mái nhà Burnley của HASSELL

21/06/2016

HASSELL phối hợp với trường Đại học  Melbourne (Australia) thiết kế một khu vườn xanh cho cộng đồng trên mái công trình Burnley Campus. HASSELL cho biết, việc áp dụng các cơ sở hạ tầng xanh, bao gồm việc “cấy” các mảng xanh trên bề mặt công trình tại đô thị là cách khai thác […]