Đóng

Dự án

Công trình, Dự án

Công trình cầu Hoàng Hoa Thám

22/06/2016

Tên công trình: Cầu Hoàng Hoa Thám
Dự án:
Vị trí: Quận 1 – Quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh)
Tổng giá trị: 43.000.000.000 đồng
Chủ đầu tư: Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 01
Nhà thầu: Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510
Đặc điểm công trình: Dầm bản BTCT dự ứng lực L=20m, móng cọc khoan nhồi đường kính D=1.2m.

cau-hht-01

cau-hht-02